Gesubsidieerde deelname aan KIES-groep in Hengelo ov.

Meerdere groepen starten november 2019 voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Geef je kind snel op!Welkom op de website van: Kind & COach Linda

Kind & COach is een praktijk voor kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten; die vastlopen in hun leven en die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze veeleisende hectische maatschappij is het vaak moeilijk om staande te blijven en het risico is dan best groot dat kinderen en jongeren zichzelf verliezen; om vervolgens tegen problemen aan te lopen waar ze zich geen raad mee weten.
Als kinder- en gezinscounsellor kan ik, op een oplossingsgerichte manier, kinderen en jongeren helpen weer in zichzelf te geloven zodat ze vol vertrouwen hun eigen weg hervatten en de toekomst weer zonnig tegemoet zien.
Het is en blijft prachtig om te ervaren hoe kinderen transformeren van een vaak kwetsbaar persoontje naar een veel sterker en bewuster kind dat vervolgens de wereld weer aan kan. Het is verbazingwekkend om te zien dat kinderen over een enorme kracht en flexibiliteit beschikken.

Wie ben ik?

Ik ben Linda van Zenden, getrouwd en moeder van drie kinderen. Een getrouwde dochter van 30 en een thuiswonende dochter van 22 en zoon van 19. Ik heb jaren in de kinderopvang gewerkt als pedagogisch medewerkster totdat mijn zoon werd geboren.
In 2007 begon het toch weer te kriebelen om aan het werk te gaan. Ik heb 2,5 jaar op de backoffice bij ons eigen bedrijf in hypotheken, pensioenen en verzekeringen gewerkt. In 2011 heb ik een jaar een cursus bij Stichting Chris gevolgd ‘Kinder- en Jeugdpastoraat’. Hier ontdekte ik dat dit op mijn lijf geschreven was en ik besloot van mijn passie mijn beroep te maken. Tijdens mijn HBO-opleiding ‘Kindercoach’ ontdekte ik dat elk kind zijn eigen unieke oplossing in zich heeft. En dat je als coach samen met het kind deze oplossingen kunt gaan ontdekken en vervolgens ze helpt zich deze eigen te maken.
Op vrijwillige basis heb ik op deze manier met verschillende kinderen, tieners en jong volwassenen een tijdje op mogen trekken. Na het behalen van mijn diploma ‘Kindercoach’ (bij BGL & Partners) wilde ik graag doorstuderen en heb ik een training/cursus gevolgd als gezinscoach bij NHL Hogeschool te Zwolle. Dit is een mooie aanvulling; een kind is namelijk een onderdeel van verschillende systemen en het belangrijkste systeem is wel het gezin.
Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in Kinderen en ouders begeleiden voor, tijdens en na de scheiding.
Bij Humanitas-BOR ondersteun ik als vrijwilligster ouders met Omgangsbegeleiding. Verder ben ik pastoraal-medewerkster / vertrouwenspersoon bij de gemeente God is Liefde.

Kindercounselling helpt kinderen die…

 • meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
 • een laag of negatief zelfbeeld hebben
 • emotionele problemen hebben
 • faalangstig zijn
 • bang zijn of angsten hebben
 • moeite hebben met vrienden maken
 • gepest worden
 • zelf pesten
 • beter voor zichzelf willen opkomen

 • verlegen zijn
 • vaak boos zijn
 • niet lekker in hun vel zitten
 • moeite hebben met de scheiding van hun ouders
 • makkelijk te beïnvloeden zijn
 • eetproblemen hebben
 • ondersteuning kunnen gebruiken bij een rouwproces
 • niet meer naar school willen of durven
 • vage lichamelijke klachten hebben.

Een kind is een mens in groei en heeft veel mogelijkheden in zich.
Soms hebben kinderen te maken met situaties waar je als ouders geen grip op kunt krijgen, en ontwikkelen ze daarbij gedrag waar je kind zelf, jij als ouders of de omgeving moeite mee heeft.
Wanneer er ingrijpende dingen gebeuren zoals pesten, een scheiding, ziekte of het overlijden van een dierbare in een kinderleven is het heel goed mogelijk dat er scheefgroei ontstaat en dat de mogelijkheden onmogelijkheden worden. Dit kan veel klachten geven zoals boosheid, vage lichamelijke klachten, verdriet, spanningen, angsten, concentratieproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen, die zich zelfs kunnen omzetten in crimineel gedrag, middelenmisbruik, enz. Het is mogelijk dat het kind dan uitgroeit tot een onzekere volwassene.

Wat is Kindercounselling en mijn visie?

Kindercounselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen en jongeren. Hierbij wordt uw kind ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn/haar leven.
Ik werk vooral oplossingsgericht; we gaan samen ontdekken waar de knelpunten zitten en onderzoeken welke vaardigheden ervoor nodig zijn om geen of minder hinder te ondervinden van hun problemen.

Het systeem waar ik mee werk gaat ervan uit dat alles met elkaar samenhangt; het gezin, de leefgemeenschap, familie, school, sport e.d. Ieder mens is geboren met een natuurlijke behoefte zichzelf te ontplooien. Hier is een veilige en stimulerende leeromgeving voor nodig. Kinderen gaan hun ambities vervullen en hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen als ze zich gewaardeerd en geborgen voelen. Het gebeurt soms dat door wat voor reden dan ook een kind vastloopt.
Ik kan, als kindercoach, kinderen maar ook de ouders net dat steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben. Ik ga oplossingsgericht te werk en ga ervan uit dat ieder mens oplossingen voor het probleem in zichzelf voor handen heeft. Hierbij gaan we de sterke en positieve kwaliteiten van de kinderen en opvoeders inzetten om de minder ontwikkelde vaardigheden te versterken. Het mooie is dat deze positieve veranderingsbenadering net dat ene kleine stapje in de goede richting kan bewerkstelligen dat voldoende is om een groot proces van verandering in gang te zetten. Mijn doel is dat het kind/ de jongere zijn eigen ideeën en oplossingen bedenkt.

Een methode waar ik mee werk is bijvoorbeeld ‘Kids Skills’: een oplossingsgerichte methode welke is ontwikkeld in Finland. Centraal staat het idee dat vrijwel alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die verder ontwikkeld kunnen worden. Als kindercoach leer ik kinderen op een speelse wijze hoe zij in een aantal stappen hun problemen in vaardigheden kunnen omzetten.

KIES (Kind In Echtscheiding Situatie)

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Waar ze wel voor kunnen kiezen is een goede manier om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat. Deelname aan KIES kan kinderen hulp bieden bij het zelf leren omgaan met de voor hen zo veranderde situatie. Kinderen leren de scheiding te begrijpen, vanuit verschillende perspectieven de scheiding te bekijken en te kiezen voor eigen gedachten, gevoel, gedrag en handelen.

KIES-coach begeleiding is voor kinderen in het basisonderwijs groep 4 t/m 8 en Kies – groep voor jongeren in het middelbaar onderwijs. Door middel van spel, creatieve werkvormen en / of gesprek doorlopen kinderen met leeftijdsgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding.

Onderzoek, door de universiteit Utrecht, o.l.v. Ed Spruijt heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding, kinderen lekkerde in hun vel komen te zitten en de communicatie tussen kind en ouder verbetert en daardoor ook het contact met beide ouders. Als blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven, zullen de problemen minder opstapelen en zullen kinderen minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.
Bij KIES, op school, komen we in een klein groepje 8 keer een uur bij elkaar, met twee gespecialiseerde KIES-coaches. Vooraf zal er een informatieavond zijn voor ouders en na afloop een evaluatieavond
KIES voor mij ! Individuele begeleiding op maat.

KIES- Omgangsbegeleiders.
Met KIES- Omgangsbegeleiding heeft een ouderschapsplan meer kans van slagen.
KIES biedt de mogelijkheid om kinderen van gescheiden ouders een stem te geven en hun eerste emoties te delen. Er zijn vier bijeenkomsten waarin je kind individueel of samen met lotgenoten hun emoties, gedachten en zorgen delen, elkaar tips geven en handvatten krijgen over hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen. Naast eigen beleving wordt de omgangsregeling besproken en geleerd hoe te communiceren over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is. De zorgen, vragen en wensen van de kinderen worden besproken in een oudergesprek over de omgangsregeling.

KIES – gescheiden opvoeding.
Opvoeden na een scheiding betekent een omschakeling voor alle partijen.
Vragen als : Kan ik vader en moeder tegelijk zijn? Kunnen kinderen met verschillende regels omgaan? Enz. Aandacht voor het samengesteldgezin.

 • Gespreksgroep gescheiden Opvoeden
 • Cursus Gescheiden Opvoeden
 • Themabijeenkomsten ‘Aandacht voor het samengestelde gezin”

Als KIES-coach ben ik ervan overtuigt dat de kinderen steun zullen vinden door KIES, maar ook de ouders. In een tijd waarin je veel moet verwerken, een nieuw leven moet op zien te bouwen, je vaak vol zit van verdriet en zorgen is het vaak moeilijk om er 100% voor je kind te zijn. Iets als KIES, waarin er een stuk met je kind meegelopen wordt kan als grote steun ervaren worden.
Binnenkort gaan we weer van start met nieuwe KIES-groepen, de gemeente Hengelo subsidieert. Dit houdt in dat uw kind geheel gratis kan deelnemen wel wordt er een kleine ouderbijdrage van €25,- gevraagd. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail dan naar info@kindencoachlinda.nl.

Speltherapie

Sinds november 2016 gespecialiseerd in Speltherapie.

Werkwijze

 • 1 Het eerste contact
 • 2 Intakegesprek
 • 3 Eerste sessie
 • 4 In de volgende sessies
 • Het eerste contact zal per telefoon of e-mail gaan.
  We kunnen telefonisch kennismaken maar we kunnen ook een face-to-face kennismakingsgesprek plannen waarin ik iets kan vertellen over mijzelf en waar jullie als ouders vragen kunnen stellen en kunnen vertellen waar jullie tegen aanlopen.
  Mochten jullie vertrouwen in mij en mijn werkwijze hebben dan plannen we een vervolgafspraak.

 • Vooraf ontvangen jullie als ouders een intakeformulier zodat ik een zo compleet mogelijk beeld van de situatie krijg. Dit formulier kan per e-mail of per post, ingevuld, naar mij teruggestuurd worden. Vervolgens plannen we een afspraak om dit formulier samen door te nemen eventuele vragen te bespreken. Op die manier kunnen we samen de hulpvraag vaststellen. Hiermee kan ik beoordelen of uw kind bij mij op de juiste plek zit. In sommige gevallen verwijs ik door naar collega’s of andere hulpverleners.
  Vooraf is het vaak moeilijk te zeggen hoeveel sessies er nodig zijn. Meestal ligt dit tussen de 5 en 10 keer.

 • Tijdens deze sessie zal ik met uw kind kennismaken. Ik zal proberen uw kind op zijn/haar gemak te stellen. Het is erg belangrijk dat het kind/de jongere zich veilig voelt en me vertrouwt. Dan pas zal er ruimte komen om zijn/haar verhaal te kunnen delen, wat hen bezig houdt en hen dwars zit. Soms merk je dat kinderen of jongeren een hele andere hulpvraag hebben dan hun ouders. Hieraan zal ik gehoor geven en samen zullen we hiermee aan de slag gaan. Wat opvalt is dat andere problemen zich dan vanzelf oplossen.

 • Elke sessie begint met een kort gesprekje hoe het de afgelopen week is gegaan. Wat ging er goed en wat kan beter. Ik werk niet via een ‘standaardlijstje’, maar zal steeds rekening houden met de gevoelens, wensen en ervaringen van uw kind.
  Gedurende het traject zullen we samen veel gaan ontdekken, bijvoorbeeld welke kwaliteiten uw kind bezit en welke kwaliteiten het nodig heeft om geen of minder last van zijn/haar probleem te hebben. Dit gebeurt op een ontspannen manier tijdens spelletjes, tekenen, schilderen, rollenspellen, enz. Hierbij maak ik gebruik van allerlei materialen en methoden zoals:

  • Kids Skills
  • RET – methode
  • Denk Goed – Voel Goed
  • Lekker – in – je – vel – spel
  • Socio-kaarten
  • Kwaliteitenspel
  • Wonderspel
  • NLP
  • Drie-huizenspel
  • Coole kikker
  • enz.

ABvC

Ik ben als Register Counsellor aangesloten bij de Algemene Beroepsvereninging voor Counselling (ABvC) abvc

 

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Daarom stelt ABvC eisen aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen. Kijk voor meer informatie op www.abvc.nl.

Contact

Heeft u interesse en/of vragen. Of wilt u weten wat ik voor u en uw kind kan betekenen dan kunt u mij bellen of onderstaande contactformulier invullen, u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.